BGS nv
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
Tel: 016 76 08 87
Fax: 016 76 08 90
 
 
 
 
Cursus brandpreventie

Brand is een vuur op een plaats waar het ongewenst is. Bij de meeste werkzaamheden is altijd enig gevaar voor brand aanwezig. Ondanks een doelmatige, eenvoudige en optimale bediening van brandblusapparatuur, blijken toch veel mensen niet deskundig om te kunnen gaan met deze blusmiddelen. Door een effectieve blusinstructie te combineren met een opleiding, gaat er geen kostbare tijd verloren in geval van brand. Onze module brandbestrijding is een cursus die zowel de theorie als de praktijk behandelt.

 
Theorielessen in ons theorielokaal In onze speciale lokalen kunnen de blusinstructies in praktijk worden omgezet. Er is mogelijkheid tot blussen van branden van diverse oorsprong :
vloeibaar, vast, gasvormig ….
   
 
blussen op brandend frituurvet (gebruik van branddeken)  
 
Simulatie van brandende papierbak of computer (gebruik van CO2-blusser)
Simulatie van gasbrand (gebruik van poederblusser)
Vloeistofbrand (gebruik van CO2-blusser of water/schuimblusser)